Wersja Polska

Wersja Angielska

Zapraszamy również do

Club Apropos

Certyfikacja ISO

PCC

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.11.2016 r. na usługi doradcze w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Eksportu

Projekt planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020